1
Δημιουργία
Πλάνου
2
Δημιουργία
Λογαριασμού
3
Επιλογή Τρόπου
Πληρωμής
4
Καλωσόρισες
στο Switch!
Create Plan

Δημιουργία πλάνου συνδρομής Switch

Διαμόρφωσε τη συνδρομή σου από την αρχή, επιλέγοντας την κατηγορία αυτοκινήτου και τα πακέτα παροχών που σου ταιριάζουν καθώς και το σημείο παραλαβής του οχήματος σου.