1
Δημιουργία
Πλάνου
2
Δημιουργία
Λογαριασμού
3
Επιλογή Τρόπου
Πληρωμής
4
Καλωσόρισες
στο Switch!
Create Plan

Δημιουργία πλάνου συνδρομής Switch

Διαμόρφωσε τη συνδρομή σου από την αρχή. Επίλεξε την κατηγορία αυτοκινήτου, τον σταθμό παραλαβής καθώς και το πρόσθετο πακέτο υπηρεσιών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σου.